Privacyverklaring

Vief Kidz is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

viefkidz.nl
Kokkelaantje 14
3833 KS Leusden
06-19991081
info@viefkidz.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vief Kidz verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van de diensten van Vief Kidz en/of omdat je deze gegevens zelf aan Vief Kidz verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die (mogelijk) worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie via het contactformulier, per e-mail en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:

Vief Kidz verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou rondom je gezondheid.

Doel verwerking persoonsgegevens

Vief Kidz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verzenden van informatie, nieuwsbrieven en/of reclamefolder
  • Om contact met je op te nemen (bijv. via telefoon of e-mail) indien gewenst of als dit nodig is om de  dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van Vief Kidz

Gegevensverstrekking aan derden

Vief Kidz verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoering voor een overeenkomst met jou, als je hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Vief Kidz gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Vief Kidz hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op de website vind je mogelijk ook hyperlinks naar bijvoorbeeld andere websites of social media. Wanneer je op deze link klikt verlaat je de website of wordt er een webpagina geopend in een nieuw tabblad. Deze externe websites maken mogelijk gebruik van bijvoorbeeld andere cookies. Vief Kidz is niet aansprakelijk voor het gebruik van persoonsgegevens op externe websites of social media, en verwijst je daarvoor naar de privacyverklaring of cookieverklaring van de desbetreffende website.

De social media buttons zijn er om je zo gemakkelijk mogelijk in contact te laten komen en updates te volgen omtrent Vief Kidz. Elk social media kanaal heeft zijn eigen privacyverklaring die je vindt op hun eigen pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vief Kidz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen bij Vief Kidz om de persoonsgegevens waarover Vief Kidz beschikt van jou, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@viefkidz.nl. Stuur hierbij een kopie van je identiteitsbewijs mee, om te bewijzen dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door jou is gedaan. Maak in de kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Op je verzoek wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, gereageerd.

Vief Kidz wijst je hierbij op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging gegevens

Vief Kidz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@viefkidz.nl.

Vief Kidz behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.